Narodno Pozorište Tuzla

Javne nabavke

Javna nabavka usluge – smještaj 2022

Javna nabavka usluge – smještaj 2022

Odluka o javnoj nabavci usluga - hotelskog smještaja za 2022. godinu, i poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe JU Narodno pozorište Tuzla. Odluka-o-nabavci-hotelskog-smjestaja-2022-2-1Download...

Javni Poziv – Prodaja putničkog motornog vozila

Javni Poziv – Prodaja putničkog motornog vozila

Broj: 1705/21Tuzla, 14.12.2021. godine Na osnovu Odluke o davanju saglasnosti za prodaju stalnih sredstava JU Narodno pozorište Tuzla br. 1581-5/21 od 03.12.2021. godine, donesenoj na 2. sjednici Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla održanoj 03.12.2021. godine,...

Arhiva javnih nabavki i poziva

2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe JU Narodno pozorište Tuzla

Odluka o nabavci hotelskog smještaja 2022 

2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – rekonstrukcija WC-a za publiku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – rekonstrukcija sistema grijanja

Tenderska dokumentacija – rekonstrukcija WC-a

Tenderska dokumentacija – rekonstrukcija sistema grijanja

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI

Odluka-Izmjena Plana nabavki za 2021

Plan nabavki za 2021. godinu

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hoteskog smjestaja za potrebe JU Narodno pozorište Tuzla 2021.
(objavljeno: 05. februara 2021. godine u 14:50) 

2020.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe JU Narodno pozorište Tuzla 2020.
(objavljeno: 29. januara 2020. godine u 09:41)

Plan nabavki za 2020. godinu
(objavljeno: 27. januara 2020. godine u 14:26)

2019.

I izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. godinu JU NPT
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2019 godinu JU NPT
(objavljeno: 12. aprila 2019. godine u 14:38)

Plan nabavki za 2019. godinu 
(objavljeno: 01. februar 2019. godine u 13:43)

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe JU Narodno pozorište Tuzla
(objavljeno: 09. januar 2019. godine u 13:30)

2018.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe JU Narodno pozorište Tuzla
(objavljeno: 04. april 2018. godine u 10:45)

Poziv za dostavu ponuda – hotelski smještaj
(objavljeno: 9. mart 2018. godine)

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

2017.

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE NARODNO POZORIŠTE TUZLA