Narodno Pozorište Tuzla

Kontakt

Javna ustanova Narodno pozorište Tuzla

Ulica Pozorišna 4.
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
tel: +387 35 251 646
fax: +387 35 366 799

Direkcija

Direktor
Mirza Ćatibušić
direktor@nptz.ba

Pravna služba
Vildana Bilajac Isabegović
+387 35 366 798
sekretar@nptz.ba

Umjetnički rukovodilac
drama@nptz.ba

Rukovodilaca službe Zajedničkih poslova
organizator@nptz.ba

Služba Tehnike
Menes Mušić, Rukovodilaca službe Tehnike
+387 35 366 796
tehnika@nptz.ba

Tajnica
+387 35 251 327
nptz@nptz.ba

Služba marketinga i prodaje

Sanja Horić, stručna saradnica za marketing

+387 35 251 645

produkcija@nptz.ba

Miralem Djedović, biletar propagandist
marketing@nptz.ba

Služba računovodstva
Selma Kurević, stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove
+387 35 366 795

Željko Pašalić, ekonom
+387 35 366 787

Kontaktirajte nas