479. premijera

120 godina od osnivanja prvog profesionalnog bosanskohercegovačkog pozorišta u Tuzli

Derviš Sušić
 
Režija: Goran Damjanac

Igraju:
HASAN KAIMIJA – Damir Mahmutović
BUDALINA TALE – Adnan Omerović/Dražen Pavlović
ZUMRUTA – Irma Zukić
SADIK KUJUNDŽIJA – Elvis Jahić
BAKIR – Edis Žilić
ESMEHANUMA – Remira Osmanović
SARAJEVSKI KADIJA – Milenko Iliktarević
PIJANDURA – Siniša Udovičić
FRENK HASANAGA – Midhat Kušljugić
NAIB – Nedim Malkočević
HAJDUK – Samed Alić/Irfan Kasumović – alternacija od 25.06.2019.
PISAR – Enver Hasić
DJEVOJKA, DŽELAT – Jasmina Dedić
STRAŽAR, OFICIR –  Luka Spasojević
STRAŽAR, SEJMEN –  Mirza Mujagić

Dramaturg: Kemal Bašić
Scenograf: Hari Ejubović
Kostimograf: Vesna Teodosić
Scenski pokret: Ena Kurtalić
Autor muzike, dizajn zvuka: Denis Hadžić
Idejno rješenje plakata i afiše: Delić Admir

Inspicijent: Dragan Krstić
Sufler: Renata Omić

Majstor svjetla: Zijad Sejdinović; Majstor tona: Denis Hadžić; Šminkersko-vlasuljarski radovi: Una Stjepić; Garderoba: Halema Sadiković i Mersiha Hodžić; Krojački radovi: Bahrija Memić; Rekvizita: Mevlija Kasumović; Stolarski radovi: Džemal Hrnjić; Bravarski radovi: Ćazim Mandžić; Majstor scene: Fahrudin Mustačević; Dekorateri: Almir Salihović, Huso Terzić, Senaid Subašić

PREMIJERA: četvrtak – 25. oktobar 2018. godine u 19,30 h

 
Posljednja ljubav Hasana Kaimije – afisha