68. Sezona 2015/2016

«KO SE BOJI VIRŽINIJE VULF» – Edvard Olbi (Edward Albee)
Režija: Jovica Pavić
Scenograf: Todor Lalicki
Kosimograf: Selena Tomašević
Izbor muzike: Jovica Pavić

Premijera:  12. februara 2016. godine

 «ČAROBNJAK IZ OZA» – Frank L. Baum
Predstava za djecu
Režija: Adnan Omerović
Scenograf i kostim: Siniša Udovičić
Izbor muzike: Adnan Omerović
Aranžman songova: Željko Divjak, Benko Marjanović
Slikarski radovi: Emir Šehanović
Tekstovi songova: Siniša Udovičić
Dizajn plakata i afiše: Edis Žilić

Premijera:  9. april 2016. godine

«WOYZECK» – Georg Büchner
Režija: Iván Funk
Scenografija i izbor kostima iz fundusa NP Tuzla: Iván Funk
Izbor muzike: András Keleti
Dizajn plakata i afiše: Iván Funk

Premijera:  13. maj 2016. godine