Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja

472. premijera

Ivo Brešan

Predstava Hamleta
u selu Mrduša Donja

(groteskna tragedija u pet slika)

LICA:

Bukara ……………………Nermin Omić
Mare Miš …………………..Meliha Fakić
Učitelj ………………. Midhat Kušljugić
Šimurina …………………Nenad Tomić
Mačak ………………………..Armin Ćatić
Puljo ……………… Milenko Iliktarević
Anđa ………………………… Elvira Aljukić
Joco ……………….. Nedim Malkočević
Gojko ……………………..Siniša Udovičić

Reditelj: Mustafa Nadarević

Scenograf i kostimograf: Slavica Radović

Inspicijent: Dragan Krstić
Sufler: Renata Omić

Majstor svjetla: Zijad Sejdinović
Majstor tona: Denis Hadžić
Šminkersko-vlasuljarski radovi: Zumra Softić
Garderoba: Halema Sadiković
Rekvizita: Mevlija Kasumović
Majstor scene: Fahrudin Mustačević
Dekorateri: Almir Salihović, Huso Terzić, Senaid Subašić

PREMIJERA: 29. novembar 2016. godine