Kontakti

Javna ustanova Narodno pozorište Tuzla
Ulica Pozorišna 4.
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
+387/ 35 251 646
fax.: +387/35 366 799
nptz@nptz.ba

Direkcija

Direktor
Ćatibušić Mirza
direktor@nptz.ba

Pravna služba
Vildana Bilajac Isabegović
+387 35 366 798
sekretar@nptz.ba

Umjetnički rukovodilaca
drama@nptz.ba

Rukovodilaca službe Zajedničkih poslova
organizator@nptz.ba

Služba Tehnike
Menes Mušić, Rukovodilaca službe Tehnike
+387 35 366 796
tehnika@nptz.ba

Tajnica
+387 35 251 327
direkcija@nptz.ba

Služba marketinga i prodaje
Miralem Djedović, biletar propagandist
Adela Bajrić, administrator
+387 35 251 645
marketing@nptz.ba

Služba računovodstva
Selma Kurević, stručni  saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove
+387 35 366 795

Željko Pašalić, ekonom
+387 35 366 787

racunovodstvo@nptz.ba