Sezona 2020/2021

“ČARLIJEVA TETKA” – Brandon Thomas
Režija:
Nina Kleflin
Adaptacija teksta: Midhat Kušljugić
Saradnik za scenografiu: Osman Arslanagić
Kostimografija: Sara Lovrić Capaarin
Kompozitor: Denis Hadžić
Igraju:  Edis Žilić, Elvis Jahić, Midhat Kušljugić, Milenko Iliktarević, Nenad Tomić, Siniša Udovičić, Remira Osmanović, Tamara Miličević-Stilić, Irma Zukić, Jasmina Ibrahimović i Jasmina Dedić
PREMIJERE: 18, 19. i 20. septembar 2020. godine