Sezona 2018/2019

Sezona 2018/2019

«POSLJEDNJA LJUBAV HASANA KAIMIJE» – Derviš Sušić
120 godina od osnivanja prvog profesionalnog bosanskohercegovačkog pozorišta u Tuzli
Režija: Goran Damjanac
Dramaturg: Kemal Bašić
Scenograf: Hari Ejubović
Kostimograf: Vesna Teodosić
Scenski pokret: Ena Kurtalić
Autor muzike i dizajn zvuka: Denis Hadžić
Dizajn plakata i afiše: Delić Admir
lgraju: Damir Mahmutović, Adnan Omerović/Dražen Pavlović, Irma Zukić, Elvis Jahić, Edis Žilić, Remira Osmanović, Milenko Iliktarević, Siniša Udovičić, Midhat Kušljugić, Nedim Malkočević, Samed Alić, Enver Hasić, Jasmina Dedić, Luka Spasojević, Mirza Mujagić

Premijera:  25. oktobar 2018. godine