59. Sezona 2006/2007

431. «GRAD OD SNOVA 2000» – Jasmin Duraković
Reditelj: Adis Bakrač
Asistent reditelja: Armin Ćatić
Scenograf: Emir Geljo
Kostimografija: KAO PAO SHU
Muzika: Sejo Sexon i „Zabranjeno pušenje“
Scenski pokret: Belma Čećo
Dizajn tona: Selim Ahmedić
Dizajn svjetla: Semir Ramić
Igraju: Muharem Osmić, Jasna Diklić, Nermin Omić, Dragan Marinković, Jasmina Čelebić, Midhat Kušljugić, Elvira Aljukić, Milenko Iliktarević, Armin Ćatić, Edis Žilić, Dušan Kolak, Siniša Udovičić, Nikolina Baškarad, Adnan Omerović, Rusmir Ahmedić
Premijera: 02. 11. 2006.

432. «HANKA» – Isak Samokovlija
Reditelj: Sulejman Kupusović
Scenograf: Mirjana Zoranović
Kostimograf: Vanja Popović (kostimi posuđeni od NP Sarajevo)
Muzički saradnik: Zlatan Mujkić
Saradnici reditelja: Ana Zoranović i Namik Trutović
Igraju: Milenko Iliktarević, Jasminka Pašić, Dragan Pirić, Adnan Omerović, Remira Osmanović, Milica Kerošević, Enver Hasić, Dalibor Brkić, Boris Balta, Siniša Udovičić, Edis Žilić, Šaban Mujkanović, Adnan Mujkić, Matej Baškarad, Nikolina Baškarad, Ivana Perkunić, Fatima Džaferović, Sanela Babić, Ivana Petrović, Vesna Kurtović, Sanja Dodig
Premijera: 17. 02. 2007.

433. «MASKEMBAL U SREBREN ŠUMI» – Zlatko Jugović
(DRAMSKI STUDIO)
Reditelj: Midhat Kušljugić
Asistent režije: Dragan Krstić
Scenograf: Semir Ramić
Kostimi: Fundus Narodnog pozorišta Tuzla
Muzika: Danijel Slavuljica Čelo
Muzički producent: Ferid Hukić Feca
Premijera: 09. 06. 2007.

434. «PIPI DUGA ČARAPA» – Astrid Lindgren i Milenko Iliktarević
(DRAMSKI STUDIO)
Reditelj: Remira Osmanović
Scenograf: Sead Hodžić HIS
Kostimograf: Mirjana Zoranović
Muzika: Dragan Divjak
Saradnik na pokretu: Sara Matar
Premijera: 15. 06. 2007.