Raspored

Petak, 21. maj 2021.
19,30 sati
Jasmin Duraković
OKTOBARSKA
Režija: Jasmin Duraković
PREMIJERA
Subota, 22. maj 2021.
19,30 sati
Jasmin Duraković
OKTOBARSKA
Režija: Jasmin Duraković
PREMIJERA
Četvrtak, 27. maj 2021.
19,30 sati
Almir Bašović
KREKETANJE
Režija: Aleš Kurt
Utorak, 01. juni 2021.
19,30 sati
Vahid Klopić
PUTOVANJE
Režija: Midhat Kušljugić
Srijeda, 02. juni 2021.
19,00 sati
Vahid Klopić
PUTOVANJE
Režija: Midhat Kušljugić
Gostovanje u Gradačcu
Utorak, 08. juni 2021.
19,30 sati
Jasmin Duraković
OKTOBARSKA
Režija: Jasmin Duraković
Srijeda, 09. juni 2021.
19,30 sati
Jasmin Duraković
OKTOBARSKA
Režija: Jasmin Duraković
Petak, 11. juni 2021.
19,30 sati
Almir Bašović
KREKETANJE
Režija: Aleš Kurt
Gostovanje u BKC Živinice
Ponedjeljak, 14. juni 2021.
19,30 sati
Almir Bašović
KREKETANJE
Režija: Aleš Kurt
Utorak, 15. juni 2021.
19,30 sati
Almir Bašović
KREKETANJE
Režija: Aleš Kurt
Četvrtak, 17. juni 2021.
19,30 sati
Almir Bašović
KREKETANJE
Režija: Aleš Kurt
Gostovanje u NP Sarajevo
Srijeda, 23. juni 2021.
18,30 sati
Almir Bašović
KREKETANJE
Režija: Aleš Kurt
Gostovanje u Novom Sadu
66. Sterijno pozorje