Pokondirena tikva

466. premijera

Jovan Sterija Popović


Režija: Aida Bukvić

Igraju:
Remira Osmanović – Fema, bogata udovica
Ivana Perkunić – Evica, njena kći
Milenko Iliktarević – Svetozar Ružičić
Milica Kerošević – Sara, čankoliza kod Feme
Midhat Kušljugić – Jovan, šegrt
Nenad Tomić – Mitar, Femin brat
Siniša Udovičić – Vasilije
Željka Marinić – Ančica, služavka

Scenografija i kostimografija: Sabina Trnka
Lektor: Radoje Čupić
Izbor muzike: Aida Bukvić

Inspicijent: Dragan Krstić
Sufler: Izeta Devedžić

Majstor svjetla: Zijad Sejdinović
Majstor tona: Selim Ahmedić
Šminkersko-vlasuljarski radovi: Finka Zoranović
Krojački radovi: “MAK konfekcija” d.o.o. Sarajevo
Garderoba: Halema Sadiković, Zehra Babović
Rekvizita: Mevlija Kasumović
Stolarski radovi: Džemal Hrnjić
Majstor scene: Fahrudin Mustačević
Dekorateri: Almir Salihović, Huso Terzić,
Senaid Subašić

PREMIJERA: 20. mart 2015. godine

Afisa Pokondirena tikva