Javni oglas

Javna ustanova Narodno pozorište Tuzla raspisuje

 

JAVNI  OGLAS
za prijem u radni odnos

Sekretar, puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme, sa predviđenim probnim radom u trajanju od 6 mjeseci…………………………………………………………………….. 1 izvršilac

Majstor svjetla, puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme, sa predviđenim probnim radom u trajanju od 3 mjeseca…………………………………………………… 1 izvršilac

Sufler, puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme, sa predviđenim probnim radom u trajanju od 3 mjeseca …………………………………………………………………… 1 izvršilac

Uslovi javnog oglasa koje kandidati moraju ispunjavati:
Opšti uslovi utvrđeni Zakonom koje kandidati moraju ispunjavati:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da je stariji od 18 godina;
– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za radno mjesto na koje konkuriše;
– da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine,
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove i to:
Za radno mjesto navedeno pod brojem 1. kandidati moraju da imaju VSS/VII stepen ili visoko obrazovanja najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS, završen pravni fakultet, 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS, poznavanje rada na računaru, stručne, radne i organizacione sposobnosti. Položen stručni ispit (Stručni upravni ispit ili Ispit općeg znanja).
Za radno mjesto navedeno pod brojem 2. kandidati moraju da imaju SSS/IV stepen, elektrotehnička škola, 1 (jedna) godina radnog na istim ili sličnim poslovima.
Za radno mjesto navedeno pod brojem 3. kandidati moraju da imaju SSS/IV stepen, društvenog ili humanističkog smjera, (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.

Opis poslova za radno mjesto navedeno pod brojem 1. ovog Javnog oglasa su utvrđena članom 34. tačka 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Narodno pozorište Tuzla.

Opis poslova za radno mjesto navedeno pod brojem 2. ovog Javnog oglasa su utvrđena članom 33. tačka 5. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Narodno pozorište Tuzla.

Opis poslova za radno mjesto navedeno pod brojem 3. ovog Javnog oglasa su utvrđena članom 32. tačka 6. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Narodno pozorište Tuzla.

 

Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Narodno pozorište Tuzla se može pogledati/preuzeti sa web stranice Pozorišta www.nptz.ba, a kandidatima može biti dostavljen i na njihov zahtjev upućen na e-mail adresu: nptz@nptz.ba.

 

Prilikom prijave na javni oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– potpisanu prijavu uz navođenje na koje radno mjesto se prijavljuje kandidat,
– biografiju,
– diploma o stručnoj spremi,
– uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu
– uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu ili ispitu općeg znanja ukoliko se radi o prijavi na radno mjesto pod rednim brojem 1.,
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rodjenih,
– ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava BiH.

Lica koja ostvaruju prioritet u zapošljavanju u smislu odredbi Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona („Sl. novine TK“ broj: 9/14 i 6/15) dužna su priložiti i sljedeću dokumentaciju:
– potvrdu/uvjerenje o nezaposlenosti od nadležne službe (ne stariju od 1 mjesec)
– dokaze iz popisa dokumentacije kojim se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica („Sl. novine TK“ broj: 9/14)

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih uslova konkursa, izabrani kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana nakon prijema na radno mjesto i to:
– ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupka (ne starije od 3 mjeseca).

Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa biće obavljen razgovor/intervju, koji će se sastojati od pismenog i usmenog ispita za radno mjesto pod rednim brojem 1., odnosno od usmenog ispita za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3., o čemu će se kandidati naknadno obavijestiti.

 

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 3. biće obavljena prethodna provjera stručnih sposobnosti – znanja rada na računaru, koju će vršiti radnik, odnosno radnici određeni odlukom direktora.

 

Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

 

JU NARODNO POZORIŠTE TUZLA
ULICA POZORIŠNA BROJ 4, 75000 TUZLA
sa naznakom „Prijava na javni oglas za radno mjesto_______ – ne otvaraj“

 

Za prijavu nije propisan poseban formalni obrazac.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Direktor
Ćatibušić Mirza

Online platforma “Pozorište” je prva faza u obnovi čuvenog jugoslavenskog teatarskog lista

“Pozorište” je nedavno pokrenuta online platforma koja predstavlja prvu fazu obnove istoimenog časopisa. To je bio umjetnički list koji je od 1953. do 1991. godine izdavalo Narodno pozorište Tuzla, a koji je u jugoslavenskom kontekstu važio za jednu od najrelevantnijih pozorišnih periodičnih publikacija.Kemal Bašić, glavni i odgovorni urednik ovog oživljenog časopisa u online formatu, za Klix.ba govori kako će se portal u najvećoj mogućoj mjeri oslanjati na koncept i ideju koju je navedeni list nosio decenijama.

Cilj je, kako kaže, da ovaj portal bude mjesto otvorenog pozorišnog dijaloga, razmjene iskustava i ideja među ljudima koji žive pozorište, kao i mjesto na kojem će se moći saznati sve ono što je aktuelni pozorišni trenutak kod nas i u svijetu.

Krenuli iz minusa, a ne od nule

Bašić podvlači kako ideja o obnavljanju časopisa postoji već duže vrijeme i da je zaista šteta što ova pozitivna priča nije pokreuta mnogo prije, jer se radi o časopisu koji je izuzetno vrijedna činjenica bh. pozorišne kulture i tradicije.

“Direktoru Narodnog pozorišta Tuzla Mirzi Ćatibušiću i meni nije bilo teško složiti seu vezi s ovom očiglednom činjenicom, ali smo također i vrlo svjesni stanja u našem pozorišnom životu odlučili da je krajnje vrijeme upustiti se u ovaj odgovoran i zahtjevan posao koji je zapravo jedan dugotrajan proces, a cilj je vratiti bh. teatru njegov časopis. Mi smo danas, nažalost, u situaciji kada moramo krenuti ne od nule, već od minusa, jer je previše vremena prošlo otkako se u ovoj zemlji u nečemu što je forme poput časopisa, artikulirano govorilo o teatru. Posljedica toga je da mi danas imamo mlade generacije pozorišnih ljudi koji nisu imali priliku i na taj način učestvovati u pozorišnom životu (što ima svoje raznovrsne efekte, da ne kažem posljedice), a to bi svakako morao biti jedan od njegovih ključnih elemenata”, istakao je on.

Kaže da je primarni cilj da obnovljeno “Pozorište” ima dva formata, svoju online verziju, što je, prema njegovim riječima, potpuno prirodno u našem vremenu, ali također i printano izdanje koje bi izlazilo dva puta godišnje.

Ističe da je za takvo što potrebno osigurati određena novčana sredstva, ali je kategoričan da su ta sredstva u odnosu na značaj ovog časopisa za cjelokupnu bh. kulturu nešto što ne bi smjelo biti problem.

Foto: A. K./Klix.ba

Foto: A. K./Klix.ba

“U procesu smo uspostavljanja kontakata sa saradnicima, kako iz BiH, tako i iz zemalja okruženja, čime ćemo pokušati uspostaviti krug pozorišnih ljudi koji imaju šta reći o teatru i dati im mjesto u kojem će moći govoriti. Također, nastavljamo praćenje bh. teatarskih festivala uz pomoć mladih dramaturga, pozorišnih kritičara za koje se nadam da će se kontinuiranim pisanjem formirati u relevantna pozorišna imena te na taj način doprinijeti svemu onome što jedna pozorišna kultura treba da bude”, dodao je Bašić.

Poručuje da je online časopis “Pozorište” otvoren za saradnju sa svim ljudima koji se na bilo koji način bave teatrom, a koji žele govoriti i pisati o njemu, na onaj način na koji to ideja i koncept časopisa podrazumijevaju.

“Osim saradnje s iskusnim kolegama, nama je strateški bitno uključiti što više mladih ljudi, naročito studenata akademija i književnosti, koji će na ovaj način dobiti priliku da učestvuju u pozorišnom životu. Svi zainteresirani mogu se javiti na adrese koje će pronaći u kontakt rubrici na našem portalu”, poziva na saradnju.

Repertoari se manje planiraju, a više stihijski događaju

Kada pokušava obujmiti cjelokupnu sliku bh. teatarskog života, Kemal Bašić napominje da je produkcija naših pozorišta srazmjerna sposobnosti uprava naših kuća da se manje ili više uspješno izbore sa svim poteškoćama s kojima se svakodnevno suočavaju.

Kaže da je njegov opći dojam da se uglavnom uspijevaju snaći i nerijetko ponuditi publici vrlo pristojan teatar, iako bi se, sudeći prema objektivnim okolnostima, trebalo očekivati suprotno.

“Najveći potencijal svakako leži u izuzetno talentiranim i zanimljivim ansamblima i zapravo je to kvalitet iz kojeg naš teatar izvlači ono najbolje. Najveći problem je to što većina naših pozorišta nema repertoarsku politiku, repertoari se manje planiraju, a više događaju stihijski. Također, bilo bi sjajno da se pozorišne kuće okrenu našim savremenim piscima. U skorije vrijeme se dogodilo nekoliko predstava koje su rađene po njihovim tekstovima i dobili smo predstave koje publika voli, koje su izrazito uspješne, prema tome, treba sabrati dva i dva i put kojim treba ići bit će sasvim jasan”, poručuje ovaj tuzlanski dramaturg.

Foto: A. K./Klix.ba

Foto: A. K./Klix.ba

Za bilo kakav pozorišni kontinuitet, za svijest o tome šta je neka pozorišna kultura bila i jeste, Bašić smatra da je neophodna pozorišna kritika, jer ona ostaje kao materijalni dokaz da je predstava postojala i da ju je neko gledao, mislio o njoj, a onda to što je mislio i zapisao.

“Onoga trenutka kada ne možete znati ništa osim tehničkih informacija o predstavama koje su godinama prije igrale na našim scenama, kada nemate bilo kakvo artikulirano mišljenje o njima, onda imate problem što vam se možete dogoditi da ne znate šta je zapravo vaše pozorište bilo. S druge strane, posao pozorišnog kritičara je veoma odgovoran, sa sobom nosi razna iskušenja te osoba koja se odluči baviti tim mora biti spremna uložiti mnogo u sebe i biti spremna da u našim okolnostima, ovakvim kakve trenutno jesu, ne bude ni približno cijenjena ili plaćena za taj važan i zahtjevan posao. Zbog svega ovoga jedan od prioriteta časopisa ‘Pozorište’ bit će vraćanje pozorišne kritike i pozorišnih kritičara tamo gdje oni treba da budu, ukoliko hoćemo da imamo pozorište”, zaključuje naš razgovor Kemal Bašić.

U Narodnom pozorištu Tuzla premijera predstave “Posljednja ljubav Hasana Kaimije”

Still1023_00000-620x330

U Narodnom pozorištu Tuzla  održana press konferencija na kojoj je najavljeno premijerno izvođenje predstave “Posljednja ljubav Hasana Kaimije”, koju je po tekstu Derviša Sušića režirao Goran Damjanac. Prave umjetnosti traju vječno, bezvremenske su, u njoj ljudi uvijek mogu naći nešto što će ih zanimati. To je ujedno ono što je ponukalo glumačku ekipu da odigra pozorišni komad nastao po tekstu Derviša Sušića koji je cijeli svoj život pisao za Narodno pozorište Tuzla, rečeno je ovom prilikom. Premijera predstave “Posljednja ljubav Hasana Kaimije”, najavljena je za četvrtak 25. oktobar u Narodnom pozorištu Tuzla. Reprizna izvođenja planirana su za 30. i 31. oktobar.

Preuzeto sa: http://rtv7.ba/arhive/177285