O ŠTETNOSTI DUHANA I TAKO TOME SLIČNO – Utorak, 23. februar 2021. godine u 19,30 sati

Utorak, 23. februar 2021. godine u 19,30 sati

Anton Pavlovič Čehov
„O ŠTETNOSTI DUHANA I TAKO TOME SLIČNO“

Igraju: Damir Mahmutović i Alisa Brkić